Collaboration with Anders Hagberg


MUSICIAN AND COMPOSER


Anders and I have collaborated closely for over twenty years: place-based duos, inaugurations, festivals, and commissioned pieces.

Our collaboration is based on our mutual interest in communicating with each other, within ourselves, and with the space and the audience. Today, we have developed intuitive listening when we improvise; my body knows his phrasing and vice versa.

Anders has composed music and soundscapes for my works with trees, several works for children in Embla Dance & Theatre, as well as being a live musician in several of my place-based pieces, especially outdoors.


Here follows a selection of collaborative works with Anders. 


Rod_1
Trust_1
Mauritzberg_1
page-layout-gallery-3-ka6WGHXcFMY-unsplash
page-layout-gallery-3-rkkr6-2I4sg-unsplash

MINNESRUM

A ROOM OF MEMORY, 2022


Ett nygjort dansverk som framfördes under ett konst- och forskningsseminarium om sociala minnen och erfarenheter av en plats, Artisten 7-8 dec-22. Vår utgångspunkt var minne, rum, ritual och passager. 

READ MORE
About: publication at GUPEA

Bok-release på Skeppet, den 21/2-24 kl 18-21!

En text med utgångspunkt i verket MINNESRUM publiceras i antologin "En båge genom tiden. Ritualer kring en göteborgshistoria." 

Välkommen!


Klicka på dokumentet till höger för mer information. 

TRUST

Hagakyrkan, Gothenburg, 2021


This concert was part of a project initiated by Anders Hagberg. During the pandemic, three concerts were streamed from the Church of Haga. One of them, Trust, was performed with dancers. The dance was created on the spot and performed in different spaces in the church.  

ANDERS HAGBBERG – flöjter, bas- och kontrabasflöjter, sopransax, elektronik
JOHANNES LUNDBERG – kontrabas, sång, cittra
ANNA WENNERBECK & LINA LUNDIN – dance, choreography
ÅKE LINTON – sound

READ MORE

About; publication at GUPEA


SEE MORE

Watch an excerpt from the concert in the video beside.

To watch the streamed concert, click here.

To watch the video in a bigger frame, click on the picture-in-picture on the video after you've clicked play.

RÖD

Dance and music piece, commissioned by Nordiska Akvarellmuseet as a reflection and answer to the exhibition "Mother and Child" by Louise Bourgois.
To watch the video in a bigger frame, click on the picture-in-picture on the video after you've clicked play.

”Ur kroppen springer stolthet, förundran, skörhet och explosivitet... Krafterna rister i kroppen, som omfamnas av Anders Hagbergs flöjter och slagverk.”

Lis Hellström Svenningson, GP, 2010

”...det är sensuellt, mångfacetterat och mycket vackert...”

Britt Nordberg, Bohusläningen, 2010

ART BIKE SOUNDS AND MOVES
Tjörn, 2015

En platsspecifik performance med blås, slagverk, dans och klättring. Container-konsert på Kontrabasflöjt, koreograferad klipp-klättring, trummor som ekar mellan bergväggarna, maskdans och en tandemcykel.


Specialkomponerad till invigningen framförs Art Bike Sounds av Anders Hagberg – flöjter, saxofon, slagverk, slangar, elektronik. Per Brehmer – trummor, slagverk, tandemcykel, elektronik. Med ljud från gamla cykeldelar som re-cyclas elektroniskt och skickas tillbaka och loopas som ett hjul i en cirkel som spelas till live på en Monark, med ringklocka och slangar som viner…
Anna Wennerbeck – dans. En kvinna på väg någonstans… En cykel, en resväska, fotografier och minnen som kommer åter. Rörelser som återkommer… Livet som återvinns och som går i cirklar.


Invigning och 2 platsspecifika föreställningar under konstprojektet Artbike/Frihjul på Tjörn, 2015. 

IMPROVISATION AT MAURITZBERG

2015

Kommunikation, lek, improvisation och platsen var utgångspunkter i detta verk som framfördes vid kvarnen på Mauritzberg tillsammans med musikern Anders Hagberg.

Inauguration Midsummer Cup, Tjörn